Voorwoord

Wind of Change

Het is mij een genoegen u dit nieuwe nummer van OnderwijsInnovatie (OI) aan te bieden. De Open Universiteit verzorgt dit tijdschrift al sinds maart 1999. De doelstelling toen was om innovaties in het hoger onderwijs onder de aandacht te brengen en kennis en ervaringen met elkaar te delen via een tijdschrift.


Sinds het eerste nummer is er veel veranderd in de maatschappij en in het onderwijs. We hebben andere ideeën over wat goed is en wat niet, we hebben andere prioriteiten en we gebruiken andere kanalen om ons te informeren. Dit resulteerde er in september 2018 bijvoorbeeld in dat OI volledig digitaal werd. Nu is de tijd gekomen om te concluderen dat de valorisatie van onderwijsinnovatieonderzoek het format van een tijdschrift als OI ontstegen is. Vandaar dat de Open Universiteit besloten heeft te stoppen met dit tijdschrift. Dit nummer is daarmee het laatste nummer van OI.

Natuurlijk is afscheid nemen van zo’n mooi tijdschrift moeilijk, zeker na zo’n lange tijd. Het was dan ook een lastige beslissing. Om u gerust te stellen: de Open Universiteit stopt niet met onderwijsinnovatie of met de berichtgeving hierover, maar stapt over op andere (interactieve) media en kanalen. Als ik hierover met betrokkenen spreek, raak ik - samen met hen - enthousiast over de nieuwe mogelijkheden en innovaties die hierdoor zullen ontstaan. De kracht van de Open Universiteit is om in te spelen op de wensen en behoeften die in onze samenleving ontstaan en om die te verbinden met hoogstaande innovatie en uitmuntend academisch onderwijs. Dat doen we zowel in onze onderwijsprogramma’s als in onze valorisatieactiviteiten. We zijn er trots op een moderne instelling te zijn die flexibel en up-to-date is. We innoveren dus door. Houd daarom onze kanalen in de gaten; er staan mooie dingen te gebeuren!

Ik wil hierbij de redactie, auteurs, vormgevers en iedereen die ons blad OI een warm hart toedraagt van harte bedanken voor de steun en loyaliteit in al die jaren. Tot slot wil ik u, trouwe lezer en abonnee, hartelijk bedanken. Het was een genoegen om samen met u 22 jaar op te trekken op het fascinerende gebied van onderwijsinnovaties!


‘The future's in the air, I can feel it everywhere, Blowing with the wind of change (The Scorpions, 1991).Prof. dr. Theo J. Bastiaens
Rector Magnificus Open Universiteit