Open Universiteit

OnderwijsInnovatie

Nummer 1 - maart 2020

VOORWOORD

Wind of Change

Theo Bastiaens

OPINIE

Hanzehogeschool op weg naar engaged university

De Hanze zoekt regionale verankering om engaged university vorm te geven.

Open Universiteit helpt docenten bij online lesgeven

De Open Universiteit heeft een speciale website gelanceerd waardoor docenten, die nu verplicht thuiszitten vanwege het Coronavirus, hun online onderwijs verder kunnen optimaliseren.

ONDERWIJS

Het ABC van blended learning

Vlaamse hogeschool VIVES werkt via connected curriculum en blended learning aan onderwijsontwikkeling.

ONDERWIJS

PI als rode draad in masteronderwijs

Bij de HAN-masteropleiding Sport- en Beweeginnovatie heeft Professionele Identiteit een centrale plaats.

NIEUWS

Onderzoeksnieuws
Een overzicht van recente ontwikkelingen in nationaal en internationaal onderzoek naar onderwijsinnovatie.

OPINIE

Mijn laatste advies: ga spelen!

Voor de laatste maal houdt Rob Martens u een spiegel voor over onderwijsinnovaties.

PRAKTISCH ARTIKEL

Succescriteria formuleren door te vergelijken

Om leren te stimuleren moeten studenten de criteria begrijpen waarop ze worden beoordeeld. Binnen Zuyd zijn studenten aan de slag gegaan met de methode Comparative Judgement (CJ).

ONDERWIJS

Hbo verbeteren door lerend innoveren

Hoe krijgen opleidingsteams inzicht in de doorwerking van onderwijsinnovaties en wat leren ze daarvan?

ONDERZOEK

Faciliteren van netwerkleren voor optimale motivatie

Netwerkleren verhoogt de intrinsieke motivatie bij deelnemers.

COLUMN

Zelfregulerend vermogen

Edwin Oberjé

ONDERWIJS

Kritisch reflecteren met NARRA-instrument

Ontwikkeling van de doorlopende leerlijn kritische reflectie bij de opleiding Social Work van Saxion.

NIEUWS

Onderwijsnieuws
Chronologisch overzicht van drie maanden onderwijsnieuws
.

ONDERZOEK

Werken aan Evidence-informed onderwijsinnovatie met ict

Uitkomsten Evidence-informed werken aan onderwijsinnovaties met ict.

COLOFON

OnderwijsInnovatie – nummer 1, maart 2020

OnderwijsInnovatie is een uitgave van de Open Universiteit.

Adres hoofdvestiging
Open Universiteit
Valkenburgerweg 177

6419 AT Heerlen
045 – 576 2888

www.onderwijsinnovatie.nl

De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad, samengesteld uit de volgende personen: prof. dr. Els Boshuizen (vz., Open Universiteit), prof. dr. Paquita Perez Salgado (Open Universiteit), prof. dr. Cees van Vleuten (Universiteit Maastricht), prof. dr. Jan Elen (Katholieke Universiteit Leuven), dr. Ruud Duvekot (Centre for Lifelong Learning Services), Allert de Geus (Docentenbank), dr. Otto Jelsma (mboRijnland), dr. Gerard Straetmans (Cito/Saxion), Luc Vandeput (Katholieke Hogeschool Leuven).

Hoofdredactie

Nathalie Dhondt
045 – 576 2256
onderwijs.innovatie@ou.nl

Bureauredactie
Henny Schut

045 – 576 2959
onderwijs.innovatie@ou.nl

Bladmanagement
Hans Olthof

IDNK Communicatie, Olst

info@idnk.nl

Grafische vormgeving en beeldredactie

Janine Cranshof, Team Visuele Communicatie, Open Universiteit

Dit is het laatste nummer van OI. De Open Universiteit heeft besloten te stoppen met het tijdschrift. Dat betekent dat er geen bijdragen en (pers)berichten meer gestuurd kunnen worden. Auteurs die al bijdragen hebben ingestuurd ontvangen bericht van de redactie. Overigens houdt het stopzetten van het tijdschrift niet in dat de OU stopt met berichtgeving over innovaties en valorisaties in het hoger onderwijs, de OU kiest echter voor andere kanalen. Bent u benieuwd naar onderwijsinnovaties? Houdt dan de website van de OU in de gaten.

OnderwijsInnovatie heeft een open-access status. Alle bijdragen worden daarom gepubliceerd met een CC BY-ND licentie:


Copyrightvermelding / Auteursrechtvermelding

Het auteursrecht voor artikelen in dit tijdschrift ligt bij de auteur(s), met eerste publicatierechten toegekend aan OnderwijsInnovatie. Vanwege de open-access status van dit magazine zijn artikelen vrij om te lezen en te delen bij correcte naamsvermelding van de auteur(s) en OnderwijsInnovatie. Hiervan afgeleide werken mogen niet worden gedeeld.

© Copyright Open Universiteit

ISSN 1389-4595
23e jaargang, nummer 1, maart 2020