Open Universiteit helpt docenten bij online lesgeven

Nu de scholen gesloten zijn, schakelen veel docenten over op online lesgeven. Maar hoe doe je dat op een goede en effectieve manier? De Open Universiteit (OU) helpt hen daarbij door de lancering van een speciale website waar docenten gratis informatie kunnen ophalen over online didactiek en begeleiding.

Omdat alle onderwijsinstellingen als gevolg van de door de Rijksoverheid afgekondigde Cornonamaatregelen zijn gesloten en studenten en docenten gedwongen thuiszitten, heeft de Open Universiteit op maandag 16 maart besloten om – als expert in online leren – docenten te helpen bij het ontwikkelen, inrichten en begeleiden van onderwijs in een online omgeving. Via een speciale website (www.ou.nl/ddguide) geven online-onderwijsexperts van de OU gratis live virtuele colleges over digitale didactiek. Docenten kunnen tijdens de colleges vragen stellen en achteraf kunnen de online colleges worden teruggekeken via de website. De website over goed en effectief online onderwijs groeit elke dag waardoor docenten, studenten en andere geïnteresseerden daar telkens nieuwe informatie kunnen opdoen. Voor de goede orde: de online collegesessies zijn het best te volgen via de browsers Chrome en Firefox.

Altijd online

Wetenschappers en onderwijsontwikkelaars van de OU hebben veel expertise op het gebied van digitale didactiek en het ontwikkelen, inrichten en begeleiden van onderwijs in een online leeromgeving. Omdat de OU bijna al haar onderwijs online verzorgt en begeleidt, is de afgelopen jaren een enorme schat aan ervaring opgebouwd over online didactiek, onderwijskundige richtlijnen, praktische handreikingen en effectieve aanwijzingen. Die kennis en expertise wil de OU in deze bijzondere tijd nu graag delen met docenten van andere onderwijsinstellingen. In het kort helpen de OU-experts docenten graag op weg met:

  • Informatie over het online activeren en begeleiden van studenten, samenwerking, toetsen, tentamineren en feedback geven.
  • Het systematisch ontwikkelen van goed online onderwijs. Hoe richt je een online leeromgeving in en hoe ontwerp en ontwikkel je passend lesmateriaal?
  • Tips over activerende werkvormen, zoals video’s met vragen, online feedbackmethodes, zelftesten en reflectieopdrachten.
  • Tips over studenten begeleiden vanuit huis via de digitale leeromgeving van de school.

Praktische tips

Naast (wetenschappelijk onderbouwde) adviezen gaan de OU-experts vooral ook in op praktische tips & tricks voor effectief online onderwijs. Colleges die teruggekeken kunnen worden zijn: Activerend online onderwijs (hoe houd je de aandacht van studenten vast?), Digitaal lesmateriaal maken en Begeleiden in online leeromgevingen. Theo Bastiaens, Rector Magnificus van de OU, over de inzet van OU-onderwijsexperts: “De kracht van de Open Universiteit is om snel en flexibel in te spelen op de wensen en behoeften die in onze samenleving leven. Door de Coronacrisis is er nu in heel het land een enorme vraag naar effectief online onderwijs en goede online begeleiding. Ik vind het geweldig dat wij als online onderwijsinstelling onze kennis en expertise kunnen delen met docenten uit het vo, mbo, hbo en wo. Ik ben enorm trots op de tomeloze inzet van onze medewerkers en vertrouw erop dat we door onze inspanningen docenten, en het onderwijs als geheel een waardevolle dienst kunnen bewijzen.”