Open Universiteit

OnderwijsInnovatie

Nummer 4 - december 2018

ONDERWIJS

Discover your Future helpt studenten bij keuzeproces
BUas hogeschool ondersteunt studenten met speciaal programma bij hun studiekeuzeproces.

ONDERWIJS

Experimenteren met nieuwe vormen van leren en onderwijs
In Arnhem werken onderwijsinstellingen en bedrijven samen aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren in groepen
.

ONDERZOEK

Voorwaarden voor strategische ontwikkeling van blended onderwijs
Voor succesvolle implementatie van blended learning is een aantal voorwaarden van belang.

COLUMN

Oren en ogen openhouden
Ferry Haan

ONDERWIJS

Avans SKE-traject focust op toetsprogramma
SKE-traject Avans levert beroepswaardig toetsprogramma op voor startbekwame professionals.

NIEUWS

Onderwijsnieuws
Chronologisch overzicht van drie maanden onderwijsni
euws.

PRAKTISCH ARTIKEL

Onderwijsontwerp met Vision Backcasting methodiek
Vision Backcasting (VBC) is een innovatieve methodiek voor onderwijsontwerp dat zich baseert op design thinking.

ONDERWIJS

Voordelen en aandachtspunten van co-creatie bij student-docent partnerschap
Via docent-student co-creatie krijgen studenten meer zeggenschap tijdens het onderwijsontwerpproces.

NIEUWS

Onderzoeksnieuws
Een overzicht van recente ontwikkelingen in nationaal en internationaal onderzoek naar onderwijsinnovatie

ONDERWIJS

Bildung ontrafeld
Hoe en wat kan het begrip Bildung bijdragen aan het hoger onderwijs en de persoonlijke vorming van studenten en docenten?

ONDERWIJS

Formatief toetsen in de lerarenopleiding
Reeks van hoor- en werkcollegereeks over formatief toetsen helpt aankomende docenten.

ONDERZOEK

Nut en noodzaak van ondernemerschap in het kunstonderwijs
Ondernemerschap in het kunstenonderwijs is belangrijk voor de economische kansen en positie van aankomend kunstenaars.

ONDERWIJS

De rol van onderzoek in masteropleidingen

De rol van onderzoek bepaalt in belangrijke mate het verschil tussen professionele masters en hbo en wo-masters.

COLOFON

OnderwijsInnovatie – nummer 4, december 2018

OnderwijsInnovatie is een uitgave van de Open Universiteit. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.


Adres hoofdvestiging
Open Universiteit
Valkenburgerweg 177

6419 AT Heerlen
045 – 576 28269

www.onderwijsinnovatie.nl


De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad, samengesteld uit de volgende personen: prof.dr. Els Boshuizen (vz., Open Universiteit), prof.dr. Paquita Perez Salgado (Open Universiteit), prof.dr. Cees van Vleuten (Universiteit Maastricht), prof.dr. Jan Elen (Katholieke Universiteit Leuven), dr. Ruud Duvekot (Centre for Lifelong Learning Services), Allert de Geus (Docentenbank), dr. Otto Jelsma (mboRijnland), dr. Gerard Straetmans (Cito/Saxion), Luc Vandeput (Katholieke Hogeschool Leuven)

Hoofdredactie

Nathalie Dhondt
045 – 576 2256
onderwijs.innovatie@ou.nl

Bureauredactie
Henny Schut

045- 576 2959
henny.schut@ou.nl


Bladmanagement
Hans Olthof

IDNK Communicatie, Olst

info@idnk.nl


Grafische vormgeving en beeldredactie

Janine Cranshof, Team Visuele Communicatie, Open Universiteit

Geïnteresseerden in innovaties in het (hoger) onderwijs in Nederland en Vlaanderen kunnen een gratis abonnement aanvragen via de website www.onderwijsinnovatie.nl.


Persberichten, nieuws en artikelen kunnen gestuurd worden naar: onderwijs.innovatie@ou.nl of naar info@idnk.nl.


Het volgende digitale nummer van OnderwijsInnovatie verschijnt eind maart 2019. De deadline voor het insturen van content is 1 februari 2019.


© Copyright Open Universiteit

ISSN 1389-4595
20e jaargang, nummer 4, december 2018