Onderwijs

Marjolein Hassink

De auteur is beleidsmedewerker Onderwijs bij de bestuursdienst Strategy, Education & Research van de Breda University of Applied Sciences en ontving in maart 2017 een Comeniusbeurs voor het programma Discover your Future.

Reacties op dit artikel naar: hassink.j@buas.nl.

Discover your Future helpt studenten bij keuzeproces

Breda University of applied sciences heeft het afgelopen studiejaar met een aantal opleidingen het programma Discover your Future aangeboden. In een tussenjaar worden studenten die twijfelen over hun studiekeuze ondersteund in hun keuzeproces en voorbereid op hun vervolgopleiding in het hbo.

In 2016 werd het Comenius subsidieprogramma voor het hoger onderwijs in het leven geroepen. De eerste Comenius Teaching Fellowbeurzen werden in maart 2017 uitgereikt en waren bestemd voor docenten en onderwijsprofessionals die met een innovatief voorstel een bijdrage kunnen leveren aan gelijke kansen in het onderwijs. Breda University of applied sciences (BUas) – voorheen NHTV Breda – heeft met deze beurs het programma Discover your Future ontwikkeld voor studenten die twijfelen over hun keuze voor een vervolgopleiding. In een tussenjaar worden zij ondersteund in hun keuzeproces en voorbereid op hun vervolgopleiding in het hbo.
Het BUas-onderwijs is gericht op ondernemende studenten die hun talenten optimaal willen ontwikkelen en op professioneel gebied het beste uit zichzelf willen halen. Om de kans op studiesucces te vergroten, worden studenten actief ondersteund bij het maken van de goede studiekeuze en intensief begeleid in hun studieloopbaan. Ondanks de toegenomen inspanningen op het gebied van matching en studieloopbaanbegeleiding zijn de uitvalpercentages in de propedeuse van de bacheloropleidingen Logistiek (Logistiek en Economie en Logistics Engineering) en Management Toerisme relatief hoog. Veel studiestakers geven als belangrijkste redenen voor studie-uitval de inhoud van de opleiding en het zich niet thuis voelen in de opleiding aan. Binnen de opleidingen is het idee ontstaan om twijfelende studiekiezers een oriëntatietraject aan te bieden waarin een zo realistisch mogelijk beeld wordt gegeven van de inhoud van deze opleidingen, van de cultuur en werkwijze binnen het hbo en van de beroepsmogelijkheden in het toekomstige werkveld.

Weloverwogen studiekeuze
Voor beide opleidingen is – dankzij hulp van het Comenius Teaching Fellowship – het programma Discover your Future (DYF) ontwikkeld. Doelstelling is niet om méér studenten te werven, maar juist om studenten die belangstelling hebben voor een van beide opleidingen de kans te geven om vooraf tot een weloverwogen keuze te komen. Voorafgaand aan het traject zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het programma biedt potentiële studenten een goede mogelijkheid voor zelfselectie.
  • Studenten hebben een realistischer beeld van de inhoud van de opleidingen en de toekomstige beroepsmogelijkheden.
  • Studenten zijn beter toegerust voor de start in het hoger onderwijs op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden.
  • Door de studenten tijdens het traject en in hun eerste jaar te monitoren krijgen de opleidingen meer inzicht in de mogelijke activiteiten die een positief effect hebben op studiesucces.
  • Op de lange termijn leidt het programma tot vermindering van uitval in de propedeusefase.
  • De opgedane kennis en inzichten zullen zowel intern als extern worden gedeeld.

DYF is in het studiejaar 2017-2018 in twee trajecten van zestien weken uitgevoerd in de periode september-januari en februari-mei. De deelnemers volgden een dag per week een onderwijsprogramma waarin zij (gast)colleges bijwoonden, aan een gezamenlijke projectopdracht werkten en trainingen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling kregen (onder meer zelfverzekerd presenteren, studie-aanpak en een introductie in onderzoeksvaardigheden). Tijdens het traject werden de studenten individueel begeleid door een coach. Uniek aan het programma was dat de deelnemers als onderdeel van het traject een betaalde baan van 24-32 uur bij een bedrijf in de logistieke of toeristisch-recreatieve branche werd aangeboden. Hierdoor kregen ze een beter zicht op de verschillende werkzaamheden en beroepsmogelijkheden binnen het toekomstige werkveld.
Na afloop van het DYF-programma hebben alle zestien deelnemers een weloverwogen keuze kunnen maken voor hun toekomstige loopbaan. Vier deelnemers kozen voor de opleiding Logistiek, drie voor de opleiding Management Toerisme. De overige negen deelnemers kozen voor een opleiding aan een andere hogeschool of kozen voor een jaar te gaan reizen. De studenten die zich na afloop hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding aan Breda University of Applied Sciences worden gedurende hun eerste jaar van de opleiding gevolgd.