Onderzoek

Els Roskam-Pelgrim, Allard Visser, Marjolein van Loon, Lydia Schaap

De auteurs zijn verbonden aan het leer- en innovatiecentrum van Avans Hogeschool.

Reacties op dit artikel naar: eam.pelgrim@avans.nl

Avans SKE-traject focust op toetsprogramma

Bij Avans Hogeschool levert de SKE niet alleen een certificaat op, maar vooral een beroepswaardig toetsprogramma: een samenhangend geheel van toetsen die overeenkomen met de kenmerkende producten en prestaties van een startbekwame professional. Daarvoor wordt onder andere het toetshuis als metafoor gebruikt.

Tijdens het SKE-traject, dat een paar maanden duurt, werken leden van verschillende commissies van een opleiding binnen Avans Hogeschool intensief samen om tot een samenhangend (ver)nieuw(d) toetsprogramma te komen. SKE zet daarmee een hogeschool-breed veranderproces bij opleidingsteams in gang over toetskwaliteit. De koppeling van een beroepswaardig toetsprogramma – inclusief de hieruit voortvloeiende consequenties – aan de SKE-certificering vindt haar basis in het rapport ‘Verantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs’ (Expertgroep BKE/SKE, 2013), de adviezen uit ‘Beoordelen is mensenwerk’ (Expertgroep Protocol, 2014) en het daaropvolgende ‘Protocol verbeteren en verantwoorden van afstuderen in het hbo 2.0’ (Andriessen, Sluijsmans, Snel & Jacobs, 2017). In dit artikel zetten de auteurs de aanpak van dit innovatieve SKE-traject uiteen om collega-hogescholen te inspireren.


Opleidingsteams centraal
De landelijke aanbevelingen ten aanzien van SKE hebben betrekking op alle lagen van de toetspiramide (zie figuur 1, Expertgroep BKE/SKE, 2013; Joosten-Ten Brinke, 2011; Joosten-Ten Brinke, Sluijsmans, & Peeters, 2012). De zes kwaliteitsaspecten hangen onderling samen waardoor er vaak sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid van een grotere groep collega’s binnen een opleiding. Bij Avans Hogeschool is dit belegd bij een onderwijs-, toets- of examencommissie. Vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge samenhang trainen we deelnemers in groepen per opleiding, waarbij leden van de verschillende commissies samenkomen. Alle mensen die een aandeel hebben in de ontwikkeling of borging van het toetsprogramma zijn daardoor gezamenlijk, op dezelfde tijd, in dezelfde ruimte, om met elkaar de lijnen uit te zetten.

Figuur 1. De kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en beoordelen (Joosten-Ten Brinke, 2011; Joosten-Ten Brinke, Sluijsmans, & Peeters, 2012).