Onderwijs

Martine Hermans

De auteur is projectmanager bij CAROU.

Reacties op dit artikel of meer informatie over CAROU: martine.hermans@ou.nl

Samen kansen pakken met CAROU

Het Center for Actionable Research van de Open Universiteit (CAROU) werkt vanuit Heerlen aan de ontwikkeling van slimme diensten met behulp van data en technologie om zo het aanpassend vermogen van mensen, organisaties en samenleving te verbeteren. En dat is cruciaal in onze snel veranderende maatschappij.

Onze moderne samenleving staat voor veel uitdagingen: vergrijzing, werkloosheid, migratie, klimaatverandering, broeikaseffect, cyberveiligheid en digitaal analfabetisme, om er maar een paar te noemen. Al deze ontwikkelingen spelen een rol in mondiale, nationale en regionale ontwikkeling en groei. Organisatorische veerkracht (resilience), het vermogen om zich continu en effectief aan dergelijke uitdagingen aan te passen, wordt daarom een steeds belangrijkere competentie voor individu, organisatie en maatschappij. Aanpassend vermogen hangt nauw samen met innovatie en het vermogen om nieuwe technologische oplossingen en organisatorische processen vorm te geven. Om te overleven en te floreren, moeten mensen, organisaties én de maatschappij als geheel aanpassend vermogen en innovatiekracht ontwikkelen.


Kennisoverdracht
De hoeveelheid en snelheid van met name technologische veranderingen zorgen ook voor uitdagingen in de academische wereld. Er is sterke behoefte aan nieuwe, up-to-date en betrouwbare kennis over de mogelijkheden en risico’s die deze technologische veranderingen met zich meebrengen. Veranderingen, die qua complexiteit vaak academische disciplines overstijgen en dus vragen om een multidisciplinaire aanpak. Effectieve en tijdige kennisoverdracht tussen universiteiten en organisaties is nodig om de ontwikkeling van aanpassend vermogen en innovatie te bevorderen. Hierbij is het van essentieel belang dat kennisoverdracht tweerichtingsverkeer is. Aanpassend vermogen en de innovatie van organisaties worden voor een belangrijk deel bevorderd door wetenschappelijke kennis die wordt ontwikkeld aan universiteiten. Vandaar dat het noodzakelijk is dat universiteiten contact houden met relevante maatschappelijke organisaties en bedrijfskundige problemen. Zo kunnen alle actoren op een zinvolle manier verder bouwen aan de academische body of knowledge. Met andere woorden; om nu en in de toekomst een relevante bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de samenleving is samenwerking en kennisdeling de enige weg vooruit. Samenwerking tussen verschillende onderzoeksdisciplines, samenwerking met andere kennisinstellingen en samenwerking met commerciële en overheidsorganisaties. Dit gebeurt onder andere bij het Center for Actionable Research van de Open Universiteit (CAROU). CAROU is een succesvol valorisatieplatform van de Open Universiteit (OU) van Nederland en Vlaanderen en is gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Het is een innovatie-ecosysteem gericht op het creëren van slimme diensten met behulp van data en technologie. Het is de missie van CAROU om het aanpassend vermogen van individuen, organisaties en de samenleving te verbeteren; een cruciale factor om bij te blijven in de veranderende maatschappij.