Praktisch Artikel

Lucie Lolkema

Karin Vogelaar

Lolkema is onderwijsadviseur en Vogelaar is projectleider onderwijsinnovatie. Beiden zijn verbonden aan Hogeschool Utrecht.


Reacties op dit artikel naar: lucie.lolkema@hu.nl of karin.vogelaar@hu.nl

Ontwerpen van gepersonaliseerd onderwijs

Inhoud

_ Samenvatting
_ Inleiding
_ Onderwijsvisie en onderwijsinnovatie
_ Analyseaanpak

_ Vier vormen van gepersonaliseerd onderwijs
_ Beleidsafspraken en ontwerpkeuzes
_ Gesprekstool

_ Tot slot

Box 1: Kernelementen en ontwerpdimensies HU onderwijsvisie
Box 2: Wat en hoe studenten leren

Box 3: Gesprekstool gepersonaliseerd onderwijs

Box 4:Gepersonaliseerd onderwijs: voor wie? Twee hoofddoelgroepen als uitersten op een geleidelijke schaal.


Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe vanuit een duidelijke onderwijsvisie de opleidingen van Hogeschool Utrecht (HU) de afgelopen jaren aan de slag gegaan zijn met het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Eén van de dimensies van de HU-visie is ‘gepersonaliseerd leren’. De auteurs hebben een analyse uitgevoerd van hoe opleidingen binnen de HU omgaan met deze dimensie in het ontwerp van hun onderwijs. Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van de vijf dimensies voor Onderwijs op Maat (SURF, 2016) en die dimensies afgezet tegen de niveau-indeling van Leadbeater (2014) voor het personaliseren van diensten. Uit de analyse van de innovaties binnen de HU kwamen vier vormen van gepersonaliseerd onderwijs naar voren. Bij deze vormen hebben de auteurs succesfactoren onderscheiden op het gebied van beleidsafspraken en ontwerpkeuzes. Tot slot wordt een gespreksmodel ter ondersteuning van het ontwerpen van gepersonaliseerd onderwijs behandeld.


Inleiding
In dit artikel worden uiteenlopende ontwikkelingen binnen Hogeschool Utrecht (HU) op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs beschreven. Op basis van een analyse van deze innovaties proberen we succesfactoren te onderscheiden en bieden we de lezer een gespreksmodel ter ondersteuning van het ontwerpen van gepersonaliseerd onderwijs.


Onderwijsvisie en onderwijsinnovatie

De HU-visie op leren wordt gekenmerkt door samen leren, persoonlijk leren, leren leren en leren in de 21-ste eeuw. Voor de realisatie van deze visie is in 2015 gestart met een hogeschoolbreed innovatieprogramma. De HU-visie op onderwijs (Programma Onderwijsinnovatie, 2015) is vertaald naar vijf kernelementen die vervolgens zijn uitgewerkt in veertien ontwerpdimensies (zie box 1). Het stond opleidingen vrij om zelf te kiezen hoe ze met deze ontwerpdimensies om wilden gaan. Meer informatie over het programma Onderwijsinnovatie van Hogeschool Utrecht is hier te vinden.


BOX 1: KERNELEMENTEN EN ONTWERPDIMENSIES HU ONDERWIJSVISIE