Onderwijs

Femke Spikmans

Karen Lips

Spikmans is hoofddocent bij het Instituut Paramedische Studies en coördinator van post hbo-onderwijs en begeleidingstrajecten Motivational Interviewing. Lips is docent Voeding enDiëtetiek. Beiden zijn verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Reacties op dit artikel naar: femke.spikmans@han.nl of karen.lips@han.nl

Leren van en met elkaar: gewoon doen

Binnen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) is leren in de driehoek, de verbinding van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk, actueel. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat leren altijd en overal plaats vindt.

Werkplekleren is een belangrijk instrument voor het faciliteren van leren in de driehoek en het ontwikkelen van een professionele identiteit bij studenten. Het is ook een belangrijke plaats om vakkennis en vakvaardigheden te oefenen in reële beroepscontexten, waarbij door co-creatie alle betrokkenen leren.


Responsieve opleiding
Sinds 2015 ging het roer drastisch om bij de opleiding Voeding en Diëtetiek van de HAN. Er wordt lesgegeven in dagdelen die circa drie klokuren duren. Met 3-4 docenten wordt een groep van 60-90 diëtisten in opleiding begeleid. Via flipped the classroom en differentiatie wordt er maatwerk geleverd per (groepje) diëtist(en) in opleiding. Er zijn vier dagdelen (onderzoek, project, theorie, praktijk) in de week. In het dagdeel project werken we met opdrachtgevers direct uit de praktijk, dus een reële context. Het beroep diëtist is bij de opleiding verdeeld in vier beroepsrollen; beleidsadviseur, productontwikkelaar, voorlichter en behandelaar. Per periode/project staat een van de rollen centraal. Door het open curriculum en de beroepsrollen durven we de stelling aan te gaan, dat alle opdrachten uit de beroepspraktijk een plek in ons onderwijs krijgen. Creatief denken en denken in oplossingen is hierbij een vereiste. Dit verhoogt de mate van responsiviteit naar het werkveld.

Quote praktijk

“Wat ik geleerd heb, is mijn ‘blinde vlekken’ wat meer uit te schakelen en open te staan voor waar de student mee komt.”

HILL-concept
Bij de opleiding Voeding en Diëtetiek werken docenten intensief samen met studenten en praktijk aan ontwikkelingsvormen waarbij studenten verbonden zijn aan een beroepspraktijk. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: wat studenten op de opleiding leren nemen ze meer naar de praktijk en vice versa. Filip Dochy geeft in zijn HILL-concept (High Impact Learning that Lasts) aan: “Om écht te willen leren is er context en urgentie nodig”. Door (langdurige) koppeling met de praktijk ontstaat deze context en urgentie in optima forma. Voor studenten is het prettig om langere tijd te leren en te werken in een praktijksituatie omdat ze op die manier alle opdrachten uit het onderwijs kunnen koppelen aan de praktijk. Feedback & -forward kan zo voortdurend meegenomen worden, waardoor er een optimaal leerproces ontstaat. Voor de praktijk is het prettig dat zij niet telkens op zoek te hoeven gaan naar nieuwe studenten en kunnen investeren in een meer duurzame werkrelatie. Op deze manier leren alle partijen van en met elkaar. Gewoon dus door te doen.

Gemeenteschappelijke leeropbrengsten

  • Leren van andere disciplines (waaronder intervisie)
  • Actieve houding
  • Enthousiasme