Onderzoek

Kim Dirkx

De auteur is universitairdocent en onderzoeker bij de Open Universiteit enexpert op het gebied van effectieve studeertechnieken en multimediagebruik in toetsen en feedback.

Reacties op dit artikel naar: kim.dirkx@ou.nl

De belangrijkste trends in onderwijsonderzoek

Veel onderwijsonderzoekers bezoeken de jaarlijkse EARLI-conferentie. OnderwijsInnovatie was er ook en beschrijft de belangrijkste trends en onderwijsonderzoeken door onderzoekers van de Open Universiteit.

Dit jaar werd de EARLI-conferentie (European Association for Research on Learning and Instruction), georganiseerd in Aken, Duitsland, net over de grens van de campus van de Open Universiteit (OU). De OU was met maar liefst veertig bijdragen flink vertegenwoordigd. OnderwijsInnovatie heeft een selectie van deze bijdragen samengevat in drie thema’s.


1. Leren in de praktijk
Binnen de OU wordt veel onderzoek gedaan samen met en in de onderwijspraktijk. Dat maakt het onderzoek uniek. Zo werd bijvoorbeeld op de EARLI-conferentie een onderzoek gepresenteerd over een zelftest voor toekomstige OU-studenten. In deze zelftest zitten vragenlijsten en testen rondom rekenvaardigheden, academisch zelfvertrouwen en doelen en intenties. Het doel van deze zelftest is studenten inzicht te geven in eventuele aandachtspunten wanneer ze willen gaan studeren aan de OU. Hoe het ontwerpen van een dergelijke zelftest in zijn werk gaat, vertelt promovenda Laurie Delnoij zelf.
Verder werd er in Aken een aantal onderzoeken rondom effectieve leer- en instructiestrategieën gepresenteerd. Zo werden door Desirée Joosten-ten Brinke en collega’s ontwerprichtlijnen voor formatieve toetsen - gebaseerd op de geheugenpsychologie - voorgesteld. Uit de literatuurstudie die zij presenteerden blijkt dat het combineren van open en gesloten vragen in tussentijdse toetsen een groter leereffect heeft dan het enkel aanbieden van gesloten of enkel aanbieden van open vragen. De onderzoekers concluderen dan ook dat het combineren van open en gesloten vragen in tussentijdse toetsen aan te bevelen is. Naast deze richtlijn presenteerden zij nog zes andere richtlijnen die in box 1 terug te vinden zijn.

Box 1 Richtlijnen voor formatief toetsen