Open Universiteit

OnderwijsInnovatie

Nummer 1 - maart 2019

ONDERWIJS

Serious gaming in opleiding Verpleegkunde
Om Verpleegkundestudenten op authentieke wijze te laten ervaren wat het werk van wijkverpleegkundigen inhoudt, heeft Saxion de serious game Carion ontwikkeld.

PRAKTISCH ARTIKEL

Design based learning voor sociaal responsief beroepsonderwijs
Via praktijkexperimenten wordt design based learning verkend als alternatief voor of aanvulling op kwalificatie gebaseerd leren.

COLUMN

Promotiebeurs blijkt hbo-beurs
Ferry Haan

ONDERWIJS

Netwerkleren: de relatie tussen sociale configuratie en onderzoekende houding
Bij de professionele ontwikkeling van leraren is een onderzoekende houding van belang omdat het hen nieuwe inzichten biedt

ONDERZOEK

R&D van het onderwijs als opdracht: een praktijkvoorbeeld
R&D-afdelingen in het hbo zijn hard nodig om een professionele onderzoekscultuur te creëren.

ONDERWIJS

Co-teaching: samen sterk als een team
Bij de Vlaamse Hogeschool PXL zijn duo-stages onderzoeksmatig ingebed in het curriculum

NIEUWS

Onderzoeksnieuws
Een overzicht van recente ontwikkelingen in nationaal en internationaal onderzoek naar onderwijsinnovatie

ONDERWIJS

Get connected: innovatief onderwijs bij opleiding Voeding & Diëtiek
De Haagse Hogeschool heeft een nieuw en innovatief curriculum geïmplementeerd waarbij leren op maat centraal staat.

COLUMN

Hoe kunnen we reflectiemodellen effectief inzetten?
Edwin Oberjé

ONDERWIJS

Blended learning: een label als belemmering
Er bestaan veel misverstanden over blended learning. Hoe kunnen ondersteuners en docenten daarmee omgaan?

OPINIE

Ons onderwijs: van differentiatie tot kastenstelsel?
Onderwijs stopt kinderen te snel in hokjes en draagt daardoor nauwelijks bij aan de maatschappelijke samenhang.

NIEUWS

Onderwijsnieuws
Chronologisch overzicht van drie maanden onderwijsn
ieuws.

COLOFON

OnderwijsInnovatie – nummer 1, maart 2019

OnderwijsInnovatie is een uitgave van de Open Universiteit. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.


Adres hoofdvestiging
Open Universiteit
Valkenburgerweg 177

6419 AT Heerlen
045 – 576 2888

www.onderwijsinnovatie.nl


De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad, samengesteld uit de volgende personen: prof. dr. Els Boshuizen (vz., Open Universiteit), prof. dr. Paquita Perez Salgado (Open Universiteit), prof. dr. Cees van Vleuten (Universiteit Maastricht), prof. dr. Jan Elen (Katholieke Universiteit Leuven), dr. Ruud Duvekot (Centre for Lifelong Learning Services), Allert de Geus (Docentenbank), dr. Otto Jelsma (mboRijnland), dr. Gerard Straetmans (Cito/Saxion), Luc Vandeput (Katholieke Hogeschool Leuven).

Hoofdredactie

Nathalie Dhondt
045 – 576 2256
onderwijs.innovatie@ou.nl

Bureauredactie
Henny Schut

045 – 576 2959
onderwijs.innovatie@ou.nl


Bladmanagement
Hans Olthof

IDNK Communicatie, Olst

info@idnk.nl


Grafische vormgeving en beeldredactie

Janine Cranshof, Team Visuele Communicatie, Open Universiteit

Geïnteresseerden in innovaties in het (hoger) onderwijs in Nederland en Vlaanderen kunnen een gratis abonnement aanvragen via de website www.onderwijsinnovatie.nl.


Persberichten, nieuws en artikelen kunnen gestuurd worden naar: onderwijs.innovatie@ou.nl of naar info@idnk.nl.


Het volgende digitale nummer van OnderwijsInnovatie verschijnt op 26 juni 2019. De deadline voor het insturen van content is 1 mei 2019.


© Copyright Open Universiteit

ISSN 1389-4595
21e jaargang, nummer 1, maart 2019