'LEVEN LANG ONTWIKKELEN IS GEEN LUXE MAAR NOODZAAK'

Collegevoorzitter Karl Dittrich

‘Het is noodzakelijk om te blijven investeren in (om)scholing in deze tijd van snel groeiende werkloosheid. Leven lang ontwikkelen (LLO) is geen luxe maar noodzaak.‘ Dat stelde Karl Dittrich, Collegevoorzitter van de Open Universiteit, bij de opening van het nieuwe academisch jaar. ‘Deze tijd maakt opnieuw duidelijk hoe belangrijk een goed stelsel voor LLO is als je een veerkrachtige samenleving wil zijn. In de politiek moet hier meer oog voor zijn.‘

Vitaal Voor de opening van het academisch jaar 2020-2021 heeft de Open Universiteit ‘grenzen’ als thema gekozen. Karl Dittrich: ‘De coronatijd heeft ons geleerd wat de betekenis van grenzen is, maar ook welke creativiteit loskomt om grenzen te doorbreken en nieuwe oplossingen te vinden. De coronacrisis en eerdere crises hebben duidelijk gemaakt dat de arbeidsmarkt zeer fluïde en dynamisch is. Voortdurende aanpassingen zijn nodig.’ Sectoren zoals zorg, verpleging en onderwijs zijn in de coronacrisis vitaal gebleken voor het functioneren van de samenleving. In Nederland is juist in die sectoren een groot tekort aan personeel, terwijl de werkloosheid in andere sectoren stijgt. Dat leidt tot vragen naar omscholing, maar ook naar de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden bij zorgmedewerkers en leraren, en ook breder in de samenleving. Karl Dittrich: ‘Deze tijd maakt eens te meer duidelijk dat een leven lang ontwikkelen geen luxe, maar noodzaak is’. Visie onderwijssectoren Deze zomer hielden onderwijssectoren een pleidooi voor LLO in twee visiestukken: Investeren in mensen van het platform Toekomst van Arbeid en Een leven lang ontwikkelen voor iedereen van de onderwijskoepels VSNU, Vereniging Hogescholen en MBO-raad. Opgeroepen wordt om een stelsel van individuele leerrechten te ontwikkelen met een basisrecht om elk jaar scholing te kunnen volgen. Uiteraard steunt de Open Universiteit, vanuit haar taakstelling op het terrein van een leven lang ontwikkelen, beide oproepen van ganser harte. Oproep aan kabinet Collegevoorzitter Karl Dittrich: ‘Het kabinet heeft vrijdag 28 augustus met het sociaal pakket een goede eerste stap in de richting van LLO gezet. Er is oog voor de noodzaak om veel meer aandacht te geven aan scholing voor mensen die hun baan verloren hebben, maar het is ook voor werkenden noodzakelijk om scholing te volgen. We roepen de politieke partijen op om in de verkiezingsprogramma’s en volgend jaar bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord het thema Leven Lang Ontwikkelen prominent op de agenda te zetten. Het is vanuit sociaal en economisch oogpunt noodzakelijk om flinke stappen voorwaarts te zetten. De universiteiten realiseren zich dat zij hierin ook een belangrijke rol te spelen hebben. Daarom werken ze onder andere aan een catalogus van alle LLO-activiteiten om zo het gezamenlijke aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken. In 2021 zal de online catalogus worden gepubliceerd.’