Onderzoek

Frank Postelmans

De auteur is verbonden aan Fontys Hogeschool, afdeling HRM en TP.

Reacties op dit artikel naar: f.postelmans@fonty.nl

Studentontwikkeling vraagt om een krachtige leeromgeving

Het hoger onderwijs leidt studenten op in drie domeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonlijke ontwikkeling. Dit onderzoeksartikel gaat in op de persoonlijke ontwikkeling van hbo-studenten en de relatie tussen feedback op gedrag en de diepte van reflecties in een krachtige leeromgeving.

Technologische ontwikkelingen in de 21e eeuw zorgen voor omvangrijke economische en sociale veranderingen die van grote invloed zijn op de werk- en leefomgeving (Voogt, 2010). Een samenleving die snel verandert en waar informatie in overvloed aanwezig is. Studenten voorbereiden op die snel veranderende samenleving vraagt onderwijs met een eigentijds curriculum waarin studenten ook in staat worden gesteld te reflecteren op gedrag (Onderwijsraad, 2014).

Biesta (2015) stelt dat het beroepsonderwijs opleidt in drie domeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonlijke ontwikkeling. Kwalificatie: vergaren van kennis. Socialisatie: een proces waarbij iemand bewust of onbewust waarden en normen leert en internaliseert. Persoonlijke ontwikkeling: betreft alles rondom de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit en het eigen talent. Dit artikel gaat in op de persoonlijke ontwikkeling en de relatie tussen feedback op gedrag en de diepte van reflecties in een krachtige leeromgeving bij hbo-studenten. Bewustwording van gedrag leidt tenslotte tot zelfbewustzijn.

Onderzoeksopzet
De auteur heeft een praktijkonderzoek uitgevoerd met als doel aangrijpingspunten voor docenten te formuleren over hoe in groepsbijeenkomsten in een krachtige leeromgeving feedback aan studenten bijdraagt tot reflectie. Door middel van kwalitatief onderzoek zijn de gegevens verzameld. Bij twee verschillende respondentengroepen is data verzameld: docenten en studenten. De respondentgroep ‘docenten’ zijn drie docenten. De respondentgroep ‘studenten’ bestaat uit 95 studenten. In groepen van vijf studenten begeleidden docenten de groepsbijeenkomsten.

Figuur 1. Reflectie in een krachtige leeromgeving met behulp van feedback.