Onderzoek

Judith Zwerver-Bergman

De auteur is als instructional designer verbonden aan het programma ICT&O van Saxion.

Reacties op dit artikel naar: j.zwerver@saxion.nl

Herontwerp minor via evidence based teaching

De minor Spirit van Saxion Hogescholen bevat een aantal summatieve toetsen, waaronder het maken van een TED Talk video. Omdat er onvoldoende opdrachten werden aangeboden om het leerproces van studenten richting het gewenste eindniveau van de toetsing te ondersteunen, is het onderwijs op dit vlak herontworpen met behulp van evidence based teaching. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor een significante verbetering van de beoordelingscijfers van de TED Talk video’s is opgetreden.

Onze samenleving verandert snel. Ontwikkelingen als globalisering, veranderende arbeidsmarkt, technologische vooruitgang en economische ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs (Brunigers, M., 2005), met onder andere curriculumveranderingen als gevolg, maar ook de kijk op het toekomstige beroep waar de studenten voor opgeleid worden. Het onderwijs staat voor de vraag op welke wijze het zo goed mogelijk op deze veranderingen kan inspelen. Goed onderwijs levert jong volwassenen op die actief bijdragen aan de samenleving en economie. Kwalitatief onderwijs moet meegaan met de tijd en inspelen op de wereld die verandert (Dekker, S., 2014). Het hoger onderwijs dient daarom responsief en wendbaar te zijn. Voor het realiseren van goed onderwijs is het belangrijk dat de kwaliteit ervan continue verbeterd wordt. Dat kan via een evidence-based aanpak; een onderwijsaanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de inzichten uit onderzoeksliteratuur, en waarbij ook de ervaringen en resultaten van uitgevoerd onderwijs in het nieuw te ontwerpen en ontwikkelen onderwijs meegenomen worden (Northeastern University, 2013).

Docentbetrokkenheid

Verbeteringen in het onderwijs komen niet zomaar tot stand. Actieve betrokkenheid van docenten is cruciaal voor succesvolle onderwijsveranderingen (Fullan, M.G., 2001), (Handelzalts, A., 2009). Veel van de aandacht in het onderwijs gaat echter uit naar organisatorische randzaken zoals de roostering, overvolle toetslokalen en dergelijke, terwijl de werkelijke discussie zou moeten gaan over de kwaliteit en het effect die docenten op het leerproces van studenten hebben. Docenten zouden onderzoekers moeten worden van hun eigen interventies. Het begint namelijk met de kijk die docenten hebben op hun rol. In de mindset van docenten dient de vraag aanwezig te zijn welke invloed zij hebben op het leren van hun studenten. Ze moeten zichzelf als evaluator zien (Hattie, J., 2012).


De docent is daarom cruciaal voor een evidence-based onderwijsaanpak. We weten dat docenten het significante verschil kunnen maken in het leerproces van studenten. Informatie dat een interventie werkt, is niet voldoende voor het realiseren van een maximaal leerrendement bij studenten. Goede docenten vormen de basis voor een evidence-based onderwijsbenadering (Brunigers, M., 2005). Dit zijn docenten die hoge verwachtingen van studenten hebben, hen aanmoedigen, ondersteunen bij de zelfregulatie* van het leren en een uitdagend leeraanbod creëren met reële en bereikbare doelen. En continue informatie verzamelen op welke wijze zij hun eigen onderwijs ten dienste van het leerproces van studenten kunnen verbeteren (Hattie, J., 2002). In die hoedanigheid zijn docenten doorlopend bezig met mirroring, waarbij ze hun aanpak en opleiding ontwikkelen, opleidingsonderdelen overdenken, optimaliseren, verder uitwerken en innoveren (Dochy, F.; Berghmans, I.; Koenen, A.K.; Segers, M., 2015).


* Zelfregulatie veronderstelt dat de student een actieve rol speelt in zijn eigen leerproces (Zimmermann, 1989).

Een van de studenten die de minor Spirit heeft gevolgd, heeft zijn video ‘Tussen haat en liefde zit een dunne lijn’ op YouTube geplaatst. Deze TED Talk video is een voorbeeld van een eindproduct waarover dit artikel gaat.