Open Universiteit

OnderwijsInnovatie

Nummer 3 - oktober 2018

ONDERWIJS

Sociaal leren van leraren faciliteren met het dimensie interview
Beschrijving van de opzet en resultaten van een studie gericht op het faciliteren van sociaal leren in lerarengroepen.

ONDERWIJS

Lerend werken aan toetskwaliteit
Het Instituut voor Paramedische Studies van de HAN heeft een SKE scholings- en certificeringstraject ontwikkeld en uitgevoerd.

ONDERZOEK

Draagt formatief toetsen bij aan betekenisvol leren?
Hoe maak je leren meer betekenisvol voor ruim negenhonderd leerlingen?


COLUMN

Hoeveel docenten promoveren er werkelijk?
Ferry Haa
n

ONDERZOEK

Groene ict verstevigt basis
Groene ICT, een programma dat de negatieve milieueffecten van ict wil minimaliseren, slaat de vleugels uit.

NIEUWS

Onderwijsnieuws
Chronologisch overzicht van drie maanden onderwijsnieuws.

ONDERZOEK

Herontwerp minor via evidence based teaching
Het onderwijs in de minor Spirit van Saxion is herontworpen met behulp van evidence based teaching.

ONDERWIJS

Docent maakt het verschil bij overgang mbo naar hbo
Een op de vijf doorstroom-mbo’ers valt tijdens de hbo-propedeuse uit.

NIEUWS

Onderzoeksnieuws
Een overzicht van recente ontwikkelingen in nationaal en internationaal onderzoek naar onderwijsinnovatie

ONDERZOEK

Virtual Reality als leermiddel bij stresssituaties in de zorg
Virtual Reality als leermiddel bij stresssituaties in de zorg Virtual Reality biedt mogelijkheden om reële situaties in de zorg na te bootsen.

ONDERZOEK

Studentontwikkeling vraagt om een krachtige leeromgeving
Dit onderzoeksartikel gaat in op de persoonlijke ontwikkeling van hbo-studenten en de relatie tussen feedback op gedrag en de diepte van reflecties in een krachtige leeromgeving

COLOFON

OnderwijsInnovatie – nummer 3, oktober 2018, ISSN 1389-4595 - 20e jaargang

Hoofdredactie

Nathalie Dhondt
045 – 576 2256
onderwijs.innovatie@ou.nl

Bureauredactie
Jo
ni Stijnen
045 – 576 2897
joni.stijnen@ou.nl


Bladmanagement
H
ans Olthof

IDNK Communicatie, Olst

info@idnk.nl

Teksten
Ferry Haan, Hans Olthof, Emmy Vrieling, Antoine van den Beemt, Eric Besselink, Eline Seinhorst, Bart van Kasteren, Teatske van der Zijpp, Janienke Sturm, Gaby Jacobs, Eveline Wouters, Asha Dijkstra, Marjo Maas, Ria Schipper, Judith Zwerver-Bergman, Greta de Wit-Rademaker, Anda Counotte, Frank Hartkamp, Luc de Vries, Denny van der Vlist, Antoine Heideveld


Grafische vormgeving en beeldredactie

Janine Cranshof, Open Universiteit

Advertenties

Nathalie Dhondt

045 – 576 2256

onderwijs.innovatie@ou.nl


Adres hoofdvestiging
Open Universiteit
Valkenburgerweg 177

6419 AT Heerlen
045 – 576 2888

www.ou.nl/ www.onderwijsinnovatie.nl


© Copyright Open Universiteit

Overname van (delen van) artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Voor overname van illustraties en foto’s is ook toestemming vereist. Meer informatie: onderwijs.innovatie@ou.nl

Geïnteresseerden in onderwijsinnovaties kunnen een gratis abonnement aanvragen via de website www.onderwijsinnovatie.nl.


Abonnees worden verzocht via deze website hun (adres)gegevens actueel te houden, of het abonnement op te zeggen. Extra exemplaren en/of oude nummers kunnen via de website besteld worden. Persberichten, nieuws en artikelen kunnen gestuurd worden naar onderwijs.innovatie@ou.nl of naar info@idnk.nl.


Het volgende digitale nummer van OnderwijsInnovatie verschijnt op 21 december 2018. De deadline is 22 oktober 2018. Bijdragen mailen naar: onderwijs.innovatie@ou.nl of info@idnk.nl.